Polityka prywatności animalsdating.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich
danych osobowych. Firma IFOX – Łukasz Wiśniewski jest świadoma faktu, że w czasie
korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej.
Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby
Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.
W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze
stosowanymi przez IFOX – Łukasz Wiśniewski środkami ochrony danych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z
późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne
bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach
rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia
produktów lub usług, zapytań lub zamówienia materiałów. Zgromadzone dane osobowe
użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych przez
Państwa produktów lub usług. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma
pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania
usunięcia.

Strona nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta
albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi
się postępowaniami. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla
wykonania usługi, której zażyczyli sobie Państwo lub na którą udzielili nam Państwo swojej
zgody.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności
Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w
każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies,
choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może
wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na
komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 sesji Użytkownika,
 ostatnio oglądanych produktów,
 oddania głosu w ankiecie.

Ifox-Łukasz Wiśniewski, stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione
przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem
lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania danych
osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu
przez osoby trzecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu
zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron
internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych że stron, ani za stopień
ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o
przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji
do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni
im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to
zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi
wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera
o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą
wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w
szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@ifox.pl, adres firmy bądź
telefonicznie.

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Idź do góry